Người mẹ choáng váng khi sinh cặp song sinh dính liền với 2 đầu 3 tay

Cặp song sinh dính liền với 2 đầu và 3 tay. Ảnh: Caters News Agency
Cặp song sinh dính liền với 2 đầu và 3 tay. Ảnh: Caters News Agency
Cặp song sinh dính liền với 2 đầu và 3 tay. Ảnh: Caters News Agency
Lên top