Người mẹ "chết điếng" vì nhỏ sữa mẹ vào mắt khiến con bị thủng giác mạc, có thể mù vĩnh viễn

Chị Sinh đau đớn trước nguy cơ bị mù vĩnh viễn của con (Ảnh: PV)
Chị Sinh đau đớn trước nguy cơ bị mù vĩnh viễn của con (Ảnh: PV)