Người mẹ chấp nhận đeo khối u vú 3 kg, từ chối điều trị để giữ con

Chị V từ chối điều trị để giữ an toàn cho con. Ảnh: BVCC
Chị V từ chối điều trị để giữ an toàn cho con. Ảnh: BVCC
Chị V từ chối điều trị để giữ an toàn cho con. Ảnh: BVCC
Lên top