Người em trong cặp song sinh dính nhau Việt - Đức nhập viện phẫu thuật niệu quản

Bệnh nhân Nguyễn Đức trước ngày phẫu thuật (Ảnh K.Q)
Bệnh nhân Nguyễn Đức trước ngày phẫu thuật (Ảnh K.Q)
Bệnh nhân Nguyễn Đức trước ngày phẫu thuật (Ảnh K.Q)