Người dân Tây Nguyên xếp hàng để được hiến máu tại Hành trình Đỏ

Người dân sếp hàng để hiến máu. Ảnh: BTC
Người dân sếp hàng để hiến máu. Ảnh: BTC
Người dân sếp hàng để hiến máu. Ảnh: BTC
Lên top