Người đàn ông thủng ruột do nuốt phải tăm

Chiếc tăm được các bác sĩ lấy ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Chiếc tăm được các bác sĩ lấy ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Chiếc tăm được các bác sĩ lấy ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top