Người đàn ông "mang cả con rắn cắn trên tay đến bệnh viện" đã tỉnh táo

Sức khỏe người đàn ông bị rắn cắn đã phục hồi tốt, nói lời cảm ơn mọi người - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Sức khỏe người đàn ông bị rắn cắn đã phục hồi tốt, nói lời cảm ơn mọi người - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Sức khỏe người đàn ông bị rắn cắn đã phục hồi tốt, nói lời cảm ơn mọi người - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top