Người đàn ông ăn 1 kg đinh, sắt, lưỡi dao bị tổn thương dạ dày

Dị vật mà bệnh nhân T.H.T ăn phải khiến tổn thương dạ dày. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Dị vật mà bệnh nhân T.H.T ăn phải khiến tổn thương dạ dày. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Dị vật mà bệnh nhân T.H.T ăn phải khiến tổn thương dạ dày. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top