Người dân Đồng Nai có thêm trung tâm tiêm chủng cao cấp “5 sao”

Hệ thống tiêm chủng VNVC ngày càng nhận được sự tin yêu của các bậc phụ huynh.
Hệ thống tiêm chủng VNVC ngày càng nhận được sự tin yêu của các bậc phụ huynh.
Hệ thống tiêm chủng VNVC ngày càng nhận được sự tin yêu của các bậc phụ huynh.
Lên top