Người chuyển giới phải trải qua 30 cuộc phẫu thuật đau đớn mức nào?

Quy trình phẫu thuật chuyển giới rất gian nan.
Quy trình phẫu thuật chuyển giới rất gian nan.
Quy trình phẫu thuật chuyển giới rất gian nan.
Lên top