Người bệnh u mê giữa "ma trận" thầy lang "nổ" chữa được ung thư

Một thời "Cậu Phú" chữa ung thư bằng cách đứng lên người, dội nước lã bị vạch mặt
Một thời "Cậu Phú" chữa ung thư bằng cách đứng lên người, dội nước lã bị vạch mặt