Người bệnh tim ngưng đập được bác sĩ cho "ngủ đông" cứu sống thần kỳ

Hiện bệnh nhân P đã phục hồi tốt và được xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hiện bệnh nhân P đã phục hồi tốt và được xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hiện bệnh nhân P đã phục hồi tốt và được xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top