Người bệnh mang khối u 10kg nhầm tưởng là bụng béo

Bác sĩ xem phim chụp của người bệnh. Ảnh do BVCC
Bác sĩ xem phim chụp của người bệnh. Ảnh do BVCC
Bác sĩ xem phim chụp của người bệnh. Ảnh do BVCC
Lên top