Người bệnh giảm đau và biến chứng khi áp dụng gây tê vùng

Các bác sĩ thực hiện gay tê vùng trong phẫu thuật tại Việt Nam. Ảnh: ĐL
Các bác sĩ thực hiện gay tê vùng trong phẫu thuật tại Việt Nam. Ảnh: ĐL
Các bác sĩ thực hiện gay tê vùng trong phẫu thuật tại Việt Nam. Ảnh: ĐL
Lên top