Ngừng lưu hành sản phẩm bảo vệ sức khoẻ Tiểu đường hoàn

Hình ảnh một dạng sản phẩm Tiểu đường hoàn bệnh nhân đã sử dụng gây biến chứng. (Ảnh minh hoạ)
Hình ảnh một dạng sản phẩm Tiểu đường hoàn bệnh nhân đã sử dụng gây biến chứng. (Ảnh minh hoạ)
Hình ảnh một dạng sản phẩm Tiểu đường hoàn bệnh nhân đã sử dụng gây biến chứng. (Ảnh minh hoạ)
Lên top