Ngừa thai bằng que cấy và miếng dán có an toàn?

BS sản khoa tư vấn cho bệnh nhân (ảnh N.P)
BS sản khoa tư vấn cho bệnh nhân (ảnh N.P)
BS sản khoa tư vấn cho bệnh nhân (ảnh N.P)