Ngủ trong mùng vẫn bị rắn cạp nia cắn suýt chết

BS Thơ hỏi thăm sức khỏe ông C.  Ảnh: K.Q
BS Thơ hỏi thăm sức khỏe ông C. Ảnh: K.Q