Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

2 MC Hồng Nhung và Mai Trang đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đăng ký hiến tạng
2 MC Hồng Nhung và Mai Trang đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đăng ký hiến tạng
2 MC Hồng Nhung và Mai Trang đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đăng ký hiến tạng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top