Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

2 MC Hồng Nhung và Mai Trang đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đăng ký hiến tạng
2 MC Hồng Nhung và Mai Trang đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đăng ký hiến tạng
2 MC Hồng Nhung và Mai Trang đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đăng ký hiến tạng
Lên top