Ngoài thuốc ung thư H-Capita, 7 loại thuốc nhập từ công ty "ma" của VN Pharma đã đi đâu?

Ngoài thuốc ung thư, còn bao nhiêu thuốc giả của VN Pharma? Ảnh: ĐV.
Ngoài thuốc ung thư, còn bao nhiêu thuốc giả của VN Pharma? Ảnh: ĐV.
Ngoài thuốc ung thư, còn bao nhiêu thuốc giả của VN Pharma? Ảnh: ĐV.
Lên top