Ngỡ ngàng người đàn ông có thể đi lại bình thường sau nhiều tháng bị liệt

Anh Thành đang được điều trị tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC).
Anh Thành đang được điều trị tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC).
Anh Thành đang được điều trị tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC).