Nghiện món tiết canh, nam thanh niên hôn mê vì sán ăn não

Các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân
Các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân
Các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân
Lên top