Nghiên cứu về bộ gen người Việt giải đáp bệnh nan y

Các nhà khoa học nghiên cứu về bộ gen của người Việt. Ảnh: ĐL
Các nhà khoa học nghiên cứu về bộ gen của người Việt. Ảnh: ĐL
Các nhà khoa học nghiên cứu về bộ gen của người Việt. Ảnh: ĐL
Lên top