Nghiên cứu thành công vắc-xin phòng ho gà cho phụ nữ có thai

Cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Báo Nhân dân.
Cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Báo Nhân dân.
Cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Báo Nhân dân.