Nghiên cứu mới tiết lộ thời gian bệnh nhân COVID-19 ngừng truyền nhiễm bệnh

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học singapore, 11 ngày sau khi bị bệnh, bệnh nhân COVID-19 không còn khả năng truyền nhiễm bệnh cho người khác. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học singapore, 11 ngày sau khi bị bệnh, bệnh nhân COVID-19 không còn khả năng truyền nhiễm bệnh cho người khác. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học singapore, 11 ngày sau khi bị bệnh, bệnh nhân COVID-19 không còn khả năng truyền nhiễm bệnh cho người khác. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top