Nghịch lý đau lòng: Nam thanh niên chết não hiến tim nhưng chưa có người nhận

Trái tim được hiến tặng đang chờ người nhận (Ảnh minh họa)
Trái tim được hiến tặng đang chờ người nhận (Ảnh minh họa)
Trái tim được hiến tặng đang chờ người nhận (Ảnh minh họa)