Nghệ An: Cách ly 21 người từng tiếp xúc gần với “bệnh nhân 435”

Theo quy định của Bộ Y tế, các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm COVID-19 phải thực hiện cách ly. Ảnh minh họa
Theo quy định của Bộ Y tế, các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm COVID-19 phải thực hiện cách ly. Ảnh minh họa
Theo quy định của Bộ Y tế, các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm COVID-19 phải thực hiện cách ly. Ảnh minh họa
Lên top