Ngày thứ 37 Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19

Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 6h ngày 23.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 6h ngày 23.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 6h ngày 23.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top