Ngày thứ 14 Việt Nam không có thêm ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Số ca mắc COVID-19 tính đến 6h00 ngày 30.4. Nguồn: Bộ Y tế.
Số ca mắc COVID-19 tính đến 6h00 ngày 30.4. Nguồn: Bộ Y tế.
Số ca mắc COVID-19 tính đến 6h00 ngày 30.4. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top