Ngày thứ 12 Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trịnh Thu
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trịnh Thu
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trịnh Thu
Lên top