Ngày thứ 12 chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 do lây nhiễm ngoài cộng đồng

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top