Ngày Thế giới phòng, chống lao 24.3: Nỗi lo kháng thuốc và bệnh nhân bỏ điều trị

BS Hiển khám cho một bệnh nhân. Ảnh: THÙY LINH
BS Hiển khám cho một bệnh nhân. Ảnh: THÙY LINH
BS Hiển khám cho một bệnh nhân. Ảnh: THÙY LINH