Ngày 20.4 có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20.4. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20.4. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20.4. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top