Ngành Y tế sắp có 192 tân Giáo sư và Phó Giáo sư?

Bộ trưởng Bộ Y tế gặp rắc rối khi xét duyệt chức danh GS
Bộ trưởng Bộ Y tế gặp rắc rối khi xét duyệt chức danh GS