Ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam đi trước các nước trong khu vực

GS Trịnh Đình Hải- Chủ tịch Hội RHM Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BVCC)
GS Trịnh Đình Hải- Chủ tịch Hội RHM Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BVCC)
GS Trịnh Đình Hải- Chủ tịch Hội RHM Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BVCC)
Lên top