Ngân hàng tinh trùng "khát" vốn

Tinh trùng của người hiến sẽ được bảo quản trong các bình ni-tơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C
Tinh trùng của người hiến sẽ được bảo quản trong các bình ni-tơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C
Tinh trùng của người hiến sẽ được bảo quản trong các bình ni-tơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top