Ngân hàng máu dây rốn ứng dụng điều trị bệnh về máu

Ngân hàng Tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ máu dây rốn.
Ngân hàng Tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ máu dây rốn.
Ngân hàng Tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ máu dây rốn.
Lên top