Nếu ho sốt nhưng đã tiêm vaccine COVID-19, có cần làm xét nghiệm hay không?

Nếu có triệu chứng ho sốt thì người dân cần nhanh chóng xét nghiệm.
Nếu có triệu chứng ho sốt thì người dân cần nhanh chóng xét nghiệm.
Nếu có triệu chứng ho sốt thì người dân cần nhanh chóng xét nghiệm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top