Nên tập thể dục bao nhiêu phút mỗi ngày?

Chỉ cần 11 phút tập thể dục mỗi ngày đã giúp giảm thiểu rủi ro sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong. Ảnh: Lao động
Chỉ cần 11 phút tập thể dục mỗi ngày đã giúp giảm thiểu rủi ro sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong. Ảnh: Lao động
Chỉ cần 11 phút tập thể dục mỗi ngày đã giúp giảm thiểu rủi ro sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong. Ảnh: Lao động
Lên top