Nát bàn tay do bình gas mini phát nổ

Thận trọng khi sử dụng bình gas mini. Ảnh: LĐ
Thận trọng khi sử dụng bình gas mini. Ảnh: LĐ
Thận trọng khi sử dụng bình gas mini. Ảnh: LĐ
Lên top