Nano vàng chữa ung thư: Đâu là sự thật?

Một chai nano vàng được quảng cáo điều trị ung thư.(Ảnh do bệnh nhân cung cấp)
Một chai nano vàng được quảng cáo điều trị ung thư.(Ảnh do bệnh nhân cung cấp)
Một chai nano vàng được quảng cáo điều trị ung thư.(Ảnh do bệnh nhân cung cấp)
Lên top