Nắng nóng kỷ lục, coi chừng sốc nhiệt, tổn thương não

Nắng nóng kéo dài đảo lộn sinh hoạt của người dân
Nắng nóng kéo dài đảo lộn sinh hoạt của người dân
Nắng nóng kéo dài đảo lộn sinh hoạt của người dân