Nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống để chinh phục kỷ lục thế giới

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG  Việt Nam chia sẻ bản thân ông cũng đã tự tập luyện, thay đổi hình thể để nâng cao sức khỏe để truyền cảm hứng cho mọi người. Ảnh: BTC.
Ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG Việt Nam chia sẻ bản thân ông cũng đã tự tập luyện, thay đổi hình thể để nâng cao sức khỏe để truyền cảm hứng cho mọi người. Ảnh: BTC.
Ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG Việt Nam chia sẻ bản thân ông cũng đã tự tập luyện, thay đổi hình thể để nâng cao sức khỏe để truyền cảm hứng cho mọi người. Ảnh: BTC.
Lên top