Nam thanh niên bị thủng tim khi đang chẻ củi

Hình ảnh dị vật nằm trong cơ hoành, dưới tim và ngay trên gan trái của bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh dị vật nằm trong cơ hoành, dưới tim và ngay trên gan trái của bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh dị vật nằm trong cơ hoành, dưới tim và ngay trên gan trái của bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top