Nam thanh niên bị thanh sắt dài hơn 1 mét đâm xuyên cánh tay

Thanh sắt dài 1 mét đâm xuyên qua cánh tay anh Đ.
Thanh sắt dài 1 mét đâm xuyên qua cánh tay anh Đ.
Thanh sắt dài 1 mét đâm xuyên qua cánh tay anh Đ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top