Nam thanh niên bị rách cơ bụng vì tập thể dục sai cách

Nhân viên y tế chăm sóc nam thanh niên sau ca cấp cứu. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Nhân viên y tế chăm sóc nam thanh niên sau ca cấp cứu. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Nhân viên y tế chăm sóc nam thanh niên sau ca cấp cứu. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top