Nam giới không có tinh trùng có thể có con được hay không?

Không có tinh trùng vẫn có thể sinh con. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Không có tinh trùng vẫn có thể sinh con. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Không có tinh trùng vẫn có thể sinh con. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Lên top