Mỹ thu hồi 700.000 chiếc nôi rung sau cái chết của 5 trẻ sơ sinh

Chiếc nôi rung của Kid II. Ảnh: U.S. Consumer Product Safety Commission.
Chiếc nôi rung của Kid II. Ảnh: U.S. Consumer Product Safety Commission.
Chiếc nôi rung của Kid II. Ảnh: U.S. Consumer Product Safety Commission.
Lên top