Mỹ: Người cao tuổi nhiễm COVID-19 có nguy cơ bệnh nặng gấp đôi

Mỹ khuyến cáo người già từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ bệnh nặng gấp đôi nếu nhiễm COVID-19. Ảnh: scopeblog.stanford.edu
Mỹ khuyến cáo người già từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ bệnh nặng gấp đôi nếu nhiễm COVID-19. Ảnh: scopeblog.stanford.edu
Mỹ khuyến cáo người già từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ bệnh nặng gấp đôi nếu nhiễm COVID-19. Ảnh: scopeblog.stanford.edu
Lên top