Muốn giữ gìn quả tim của mình, nhất định bạn phải biết 6 loại “siêu thực phẩm” này