Mượn danh khởi nghiệp để lừa đảo: Hiện tượng ngày càng phổ biến

Ông Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: NV
Ông Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: NV
Ông Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: NV
Lên top